Zakup psa powinien być dobrze przemyślany przez całą rodzinę.

Rezerwacji można dokonać wyłącznie w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej. Zadzwoń teraz +48 508742666

szczenięta małe labradorkiszczenięta labradory

Wstępna rezerwacja przed porodem

Od osób zainteresowanych zakupem szczeniaczka z naszej hodowli pobieramy symboliczną zaliczkę w kwocie 500 zł ( przelew na konto podane poniżej ) do czasu narodzin szczeniąt. Zaliczka staje się częścią zadatku w dniu porodu odpowiedniej ilości szczeniąt i ich płci.

Zaliczka jest zwrotna jeśli nastąpi rezygnacja z rezerwacji przed momentem narodzin lub gdy z przyczyn obiektywnych hodowla nie może zapewnić szczeniaczka wybranej płci. Zaliczka jest więc wstępną rezerwacją lecz nie daje gwarancji nabycia szczenięcia z uwagi na niewiedzę o ilości szczeniąt i rozkładzie ich płci w miocie przed porodem.

UWAGA! W przelewie proszę podać : swój nr telefonu kontaktowego i płeć szczenięcia.

nr konta  64 1940 1076 5626 0939 0000 0000 

REZERWACJA po urodzeniu szczeniąt

Rezerwacja jest zobowiązująca gdy zainteresowany wpłaci zadatek na zakup szczenięcia w wysokości 2000zł.

 

Rezerwacja szczenięcia następuje w momencie odnotowania wpłaty.

Wpłata zadatku jest faktem zawarcia umowy kupna dla dwóch stron.

Resztę uzgodnionej kwoty nabywca wpłaca osobiście u Hodowcy przy odbiorze szczenięcia, 

Po zawarciu umowy (wpłata zadatku) Hodowca zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego szczeniaka zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w regulaminie ZKwP.

Jeśli nabywca po wpłacie zadatku nie odbierze psa w wyznaczonym terminie i nie skontaktuje się w ciągu 7 dni z Hodowcą w celu ustalenia innego terminu, kwota zadatku ulega przepadkowi, a rezerwacja uważana jest za nieważną, w przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę, zadatek przechodzi jako rekompensata na rzecz Hodowcy i nie podlega zwrotowi.

Poprzez wpłatę zadatku chronimy Ciebie i psa przed pomyłkami.

ODBIÓR SZCZENIĘCIA

Zakupione szczenię Nabywca odbiera z hodowli najwcześniej po ukończeniu 7 tyg, zazwyczaj koło 8 tyg, po pierwszym szczepieniu, odrobaczeniach (wpisy w książeczce zdrowia) i przeglądzie hodowlanym miotu.

Hodowca ustala z Nabywcą datę odbioru szczenięcia.

W sytuacji kiedy Nabywca nie ma możliwości odbioru szczenięcia w wyznaczonym terminie, na jego życzenie może ono zostać pod opieką Hodowcy do czasu odbioru, jednak Nabywca ponosi koszty utrzymania, opieki i pielęgnacji szczeniaka ( 100zł - tygodniowo)

Odbiór potwierdzany jest pisemną umową kupna- sprzedaży.

Nabywca otrzymuje od Hodowcy wraz ze szczeniakiem: metrykę ZKwP, która jest świadectwem pochodzenia szczenięcia i upoważnia do wyrobienia rodowodu, książeczkę zdrowia psa, z wpisami dat odrobaczeń i szczepień, ksera dokumentów rodziców oraz wyprawkę dla malucha.

Koszty wyrobienia Paszportu dla Psa, rodowodu eksportowego na nazwisko nabywcy, dodatkowych badań oraz szczepień są dodatkowo płatne.

Szczenię będzie socjalizowane, odpowiednio żywione, prowadzone i wychowywane tak jak nasze psy. Do chwili odbioru przez nowego właściciela szczenię będzie mieszkać w domu, wychodzić na spacery oraz będzie traktowane jak członek rodziny.


Aktualności najszybciej pojawiają się na naszym facebooku 

Hodowla Labradorów Ta-Bajka

95-030 Konstantyna 21(Łódź)

+48508742666